Medzinárodné zmluvy

Medzinárodné zmluvy

Medzinárodné zmluvy ako jeden zo základných prameňov medzinárodného práva sú dôležitým nástrojom, ktorým si suverénne štáty upravujú svoje vzájomné vzťahy.

Plnia dôležitú funkciu pri zabezpečení úpravy vzťahov medzi dvoma alebo viacerými štátmi, ako aj medzi štátmi a medzinárodnými organizáciami. Medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná majú dôležité postavenie a sú súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky.

Vnútroštátny postup uzatvárania medzinárodných zmlúv je upravujú najmä

pdf
Pravidlá pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax
  (pdf; 275.83 KB)
Stiahnuť
pdf
Metodický pokyn na vykonanie Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv
  (pdf; 281.20 KB)
Stiahnuť


Upozorňujeme, že informácie uvedené v tomto zozname medzinárodných zmlúv majú len informatívny charakter a nenahrádzajú informácie uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Back To Top