Kultúrna diplomacia

Kultúrna diplomacia

Aktualizované 24.09.2022
24.09.2022
popis zmien
Publikované 23.06.2022

Kultúrna diplomacia je neoddeliteľnou súčasťou zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky a je jedným z nástrojov presadzovania záujmov štátu. V porovnaní s klasickou diplomaciou je jej špecifickým atribútom zameranie sa na komunikáciu so zahraničnou verejnosťou prostredníctvom kultúry a umenia s cieľom napomáhať pozitívnemu vnímaniu Slovenska, a tak prispievať k rozvoju jeho atraktivity a dôveryhodnosti vo svete. 

Čo je kultúrna diplomacia


Magazín Art.Ex
Predstavujeme magazín Art.Ex zameraný na prezentáciu slovenského umenia v zahraničí a kultúrnu diplomaciu. Art.Ex prináša správy o úspešných umeleckých projektoch, ktoré Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR organizuje v zahraničí.
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFF

Aktuálne

Slávnostný záverečný koncert operných kurzov belcanto-lab sopranistky Simony Houda Šaturovej a klaviristu Róberta Pechanca. Účinkujú mladé spevácke talenty operných kurzov. 1. 10. 2023 o 19:00 | Kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

15.09.2023

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti zorganizovalo v spolupráci s autorkou projektu Slovenský deň kroja Máriou Rehákovou úspešnú výstavu Krása v kroji, ktorá potešila krajanov a miestnych v rumunskom meste Oradea. Návštevníci mali možnosť pokochať sa tradičnými odevmi a vychutnať si dedičstvo, ktoré pre rodákov žijúcich v Rumunsku znamená tak veľa.

14.09.2023

Medzinárodne uznávaná slovensko-americká klaviristka Eva Virsik koncertovala 13. septembra 2023 v Zalaegerszegu. Podujatie sa konalo v priestoroch bývalej synagógy, ktorá sa v súčasnosti využíva na kultúrnospoločenské akcie. V zaplnenom hľadisku zazneli v skvelom podaní klaviristky hudobné diela Chopina, Liszta, Schumana, Mozarta a Rachmaninova.

14.09.2023

V rámci 4. medzinárodného bienále grafiky v Jerevane sa 14. septembra 2023 konal slovenský workshop s názvom Od klasických grafických techník ku experimentálnym a alternatívnym prístupom v slovenskej grafike.


Slovenské inštitúty

Kultúra a umenie sú jedným z mimoriadne dôležitých nástrojov presadzovania zahranično-politických cieľov, budovania imidžu krajiny a podpory brandingu Slovenska v zahraničí. Pre kultúrnu diplomaciu Slovenska sú veľkým prínosom aktivity kultúrnych inštitútov v 9 významných kultúrnych mestách: Berlín, Budapešť, Jeruzalem, Moskva, Paríž, Praha, Rím, Varšava a Viedeň.
 
Slovenské inštitúty tvoria inštitucionálny základ prezentácie slovenského umenia a kultúry v krajinách svojho pôsobenia. Širokým spektrom svojich aktivít predstavujú zahraničnej verejnosti na pravidelnej báze najkvalitnejšie ukážky slovenského umenia a kultúry a prispievajú tak k pozitívnemu obrazu Slovenska, ako malej krajiny s veľkým kultúrnym bohatstvom a históriou.


Back To Top