Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum
PDF 111.8 kB, 7.2.2023, 414 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 30.1.2023, 264 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa
Word 41.3 kB, 25.1.2023, 1120 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 30.1.2023, 737 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen
PDF 113.6 kB, 18.1.2023, 173 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 18.1.2023, 95 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы
PDF 259.6 kB, 18.1.2023, 172 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 18.1.2023, 140 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 18.1.2023, 116 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums
PDF 118.0 kB, 18.1.2023, 97 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu
PDF 287.4 kB, 18.1.2023, 152 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu
PDF 390.2 kB, 18.1.2023, 116 stiahnutí
Stiahnuť