Často kladené otázky podnikateľov

Na koho sa mám obrátiť s mojimi požiadavkami ohľadne pomoci na zahraničnom trhu?

Vaše požiadavky môžete smerovať priamo na príslušné veľvyslanectvo SR a v kópii na Odbor podnikateľského centra MZVEZ SR na bizinfo@mzv.sk. Zoznam veľvyslanectiev, vrátane teritoriálnej príslušnosti krajín akreditácie nájdete v častiSlovenské zastupiteľstvá, zoznam zamestnancov poverených výkonom agendy ekonomickej diplomacie nájdete v častiKontakty v oblasti ekonomickej diplomacie v zahraničí.

 

Čo pre mňa môže ekonomická diplomacia na zahraničnom trhu spraviť?

Odpoveď nájdete v časti Ako môžeme pomôcť

 

Kde nájdem ekonomické informácie o krajine môjho záujmu?

V časti Ekonomické informácie podľa krajín sa nachádzajú pravidelne aktualizované ekonomické informácie o teritóriu, ktoré obsahujú všetky relevantné informácie o podnikateľskom prostredí, vrátane kontaktov na miestne inštitúcie, obchodných zvyklostí a ďalších odporúčaní.

 

Kde nájdem informácie o podmienkach vývozu, alebo dovozu konkrétneho tovaru?

Všetky podmienky na vývoz, alebo dovoz konkrétneho tovaru podľa harmonizovaného systému nomenklatúry nájdete na portáli Európskej komisie Access2Markets.

 

Kde nájdem informácie o verejnom obstarávaní v zahraničí?

Informácie o medzinárodných tendroch v jednotlivých krajinách môžete nájsť v časti Obstarávania a tendre,informácie o tendroch medzinárodných organizácií môžete nájsť v časti Obstarávanie medzinárodných organizácií. Bližšie informácie ku konkrétnemu tendru Vám poskytne príslušné veľvyslanectvo.

 

Kde nájdem informácie o možnostiach zapojenia sa do rozvojovej pomoci?

Informácie o konkrétnych programoch rozvojovej pomoci SR môžete nájsť v časti Oficiálna rozvojová spolupráca.