Prehľad

Veľvyslanectvá


Slovensko v zahraničí zastupuje

61

veľvyslanectiev

10

generálnych konzulátov

7

misií pri medzinárodných organizáciách

9

slovenských inštitútov


Aktuálne z veľvyslanectiev

Slávnostný záverečný koncert operných kurzov belcanto-lab sopranistky Simony Houda Šaturovej a klaviristu Róberta Pechanca. Účinkujú mladé spevácke talenty operných kurzov. 1. 10. 2023 o 19:00 | Kostel sv. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Bukurešti zorganizovalo v spolupráci s autorkou projektu Slovenský deň kroja Máriou Rehákovou úspešnú výstavu Krása v kroji, ktorá potešila krajanov a miestnych v rumunskom meste Oradea. Návštevníci mali možnosť pokochať sa tradičnými odevmi a vychutnať si dedičstvo, ktoré pre rodákov žijúcich v Rumunsku znamená tak veľa.

Medzinárodne uznávaná slovensko-americká klaviristka Eva Virsik koncertovala 13. septembra 2023 v Zalaegerszegu. Podujatie sa konalo v priestoroch bývalej synagógy, ktorá sa v súčasnosti využíva na kultúrnospoločenské akcie. V zaplnenom hľadisku zazneli v skvelom podaní klaviristky hudobné diela Chopina, Liszta, Schumana, Mozarta a Rachmaninova.


V centre pozornosti

Čo môže urobiť veľvyslanectvo? 
Jednou z prioritných úloh zastupiteľských úradov je poskytovať konzulárnu ochranu občanom Slovenskej republiky, ktorí sa v zahraničí ocitnú v stave núdze alebo potrebujú pomoc pri zabezpečení svojich práv a oprávnených záujmov. 
BACKGROUND COLOR:
#003078
FONT COLOR:
#FFFFFF
LINK COLOR:
#FFFFFFPoverovacie listiny


Stále misie

Stále zastúpenie SR pri EÚ
Stále zastúpenie SR pri Európskej únii zohráva ústrednú rolu v komunikácii medzi Slovenskom a európskymi inštitúciami. Jeho úlohou je čo najefektívnejšie obhajovať a presadzovať slovenské pozície a pripravovať pravidelné zasadnutia ministrov a zasadnutia hláv štátov, alebo vlád
Stála delegácia SR pri NATO
Slovenskú republiku reprezentuje v NATO Stála delegácia SR pri NATO, ktorej úlohou je zastávať záujmy SR, a to hlavne v Severoatlantickej rade, Vojenskom výbore ale aj cez celé spektrum ďalších činností NATO.
Stála misia SR pri OECD Paríž
Úlohou stálej misie je prenášať najmodernejšie poznatky ekonomiky, obchodu, vedy, techniky, vzdelania,  financií a ďalších do politík vlády Slovenskej republiky
Stála misia SR pri OSN v New Yorku
Stála misia Slovenskej republiky pri OSN v New Yorku je zastupiteľský úrad SR, ktorý  reprezentuje SR a jej záujmy na pôde hlavných orgánov OSN, agentúr, fondov a programov systému OSN so sídlom v New Yorku a rozvíja s nimi vzťahy. 
Stála misia SR pri OSN Ženeva
Stála misia zastupuje SR pri Úradovni Organizácie Spojených národov v Ženeve, špecializovaných organizáciách systému OSN a ďalších medzinárodných organizáciách prispievajúcich k riešeniu globálnych, ako aj regionálnych medzinárodných otázok v rôznych oblastiach.
Stála misia SR pri OBSE
Aktivity Slovenska na pôde OBSE sa zameriavajú na realizáciu strategického cieľa, ktorým je vybudovanie jednotnej bezpečnostnej komunity v euroatlantickom a euroázijskom priestore v súlade so závermi astanského summitu OBSE.
Stála misia SR pri Rade Európy
Poslaním Stálej misie SR pri Rade Európy v Štrasburgu je zastupovať záujmy Slovenskej republiky v Rade Európy, presnejšie v jej hlavnom orgáne, vo Výbore ministrov.

Zastupiteľské úrady pre Slovenskú republiku

Listina honorárnych konzulov akreditovaných v Slovenskej republike
PDF 697.6 kB, 17.7.2023, 1590 stiahnutí
Stiahnuť
Diplomatická listina
PDF 1.2 MB, 7.7.2023, 178008 stiahnutí
Stiahnuť

Prosím povoľte cookies. Nastavenie cookies

Práca veľvyslanectva očami detí

Back To Top