Ľudské právaAktuality
Aktuálne správy a vyhlásenia k ľudským právam
Aktuálne ľudskoprávne témy
Podpora slobody náboženstva alebo presvedčenia vo svete, podpora slobody médií a bezpečnosti novinárov vo svete, boj proti rasizmu, xenofóbii a iným formám intolerancie vrátane  antisemitizmu, pripomínanie si holokaustu 
Rada OSN pre ľudské práva
Členstvo Slovenskej republiky v Rade OSN pre ľudské práva
Kam sa obrátiť v prípade porušenia ľudských práv
Prehľad  inštitúcií a medzinárodných orgánov, ktoré poskytujú ochranu pri porušení ľudských práv
Dôležité dokumenty a ľudskoprávne orgány
Organizácia Spojených národov a Európska únia v kontexte ochrany ľudských práv
Národnostné menšiny a ochrana menšinových jazykov
Výsledky monitorovania implementácie Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín v Slovenskej republike a Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov v Slovenskej republike.
Medzinárodná aliancia pre pripomínanie holokaustu

Ciele, aktivity a história aliancie,  definícia antisemitizmu

Rada Európy

Základné informácie o Rade Európy

OBSE
Vysoký komisár OBSE pre otázky národnostných menšín, predstaviteľ OBSE pre slobodu médií, predstavitelia predsedníctva OBSE pre podporu tolerancie, Úrad OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva

Najnovšie správy

Generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a ľudských práv na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Juraj Podhorský otvoril 27. októbra 2023 na pôde rezortu v Bratislave Modelovú konferenciu OSN pre študentov stredných škôl AproMUN 2023.

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský sa 12. októbra 2023 zúčastnil na pietnom podujatí v Sobibore, bývalom nacistickom vyhladzovacom tábore na území Poľska. Podujatie sa konalo pri príležitosti 80. výročia vypuknutia povstania židovských väzňov v tomto vyhladzovacom tábore.

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Peter Mišík sa 2. októbra 2023 poďakoval členkám a členom volebnej hodnotiacej komisie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).