Pozícia Miesto Inštitúcia/Organizácia Termín
25.1.2023> Štátny radca - odbor európskych politík (EUPO) v pôsobnosti sekcie európskych záležitostí (SEZA) Bratislava Ministerstvo 3.2.2023
25.1.2023> Štátny radca - oddelenie ekonomických analýz a informácií (ODEA) na odbore globálnych ekonomických politík (OGEP) Bratislava Ministerstvo 1.2.2023
20.1.2023> Voľné pozície vyslaných národných expertov v Európskej komisii Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 25.3.2023
16.12.2022> Voľné pozície vyslaných národných expertov v Európskej komisii Brusel Agentúry a inštitúcie EÚ 27.2.2023
23.9.2022> Stáž na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Dubline Dublin Veľvyslanectvo bez termínu
8.9.2022> Študentské stáže na Stálej misii SR pri OECD v Paríži Paríž Veľvyslanectvo bez termínu