Vízové formuláre

Žiadosť o schengenské vízum 02/02/2020
PDF 111.8 kB, 1.2.2020, 9744 stiahnutí
Stiahnuť
Žiadosť o národné vízum
PDF 455.1 kB, 24.8.2016, 7117 stiahnutí
Stiahnuť
Application for Schengen visa 02/02/2020
PDF 99.2 kB, 28.7.2022, 20625 stiahnutí
Stiahnuť
Application for national visa
PDF 493.0 kB, 9.8.2022, 13591 stiahnutí
Stiahnuť
Demande de visa Schengen 02/02/2020
PDF 113.6 kB, 1.2.2020, 3572 stiahnutí
Stiahnuť
Solicitud de visado Schengen en español
PDF 75.7 kB, 21.8.2022, 2603 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление о предоставлении шенгенской визы 02/02/2020
PDF 259.6 kB, 1.2.2020, 4987 stiahnutí
Stiahnuť
Заявление на предоставление национальной визы
PDF 609.0 kB, 24.8.2016, 9085 stiahnutí
Stiahnuť
Заява на отримання національної візи
PDF 505.8 kB, 24.8.2016, 1957 stiahnutí
Stiahnuť
Antrag auf erteilung eines schengen visums 02/02/2020
PDF 118.0 kB, 1.2.2020, 2462 stiahnutí
Stiahnuť
Schengen Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 287.4 kB, 19.2.2020, 3102 stiahnutí
Stiahnuť
Ulusal Vize Başvuru Formu 02/02/2020
PDF 390.2 kB, 19.2.2020, 1036 stiahnutí
Stiahnuť